Roheliste noortekogu esindaja Johanna Maria Tõugu: Narkootiliste ainete kättesaadavust lastele on vaja otsustavalt vähendada.

Hetkel piirab kahe tugeva narkootilise aine – alkoholi ja tubaka – kättesaadavust lastele just müügi vanusepiirang.

Teiste narkootiliste ainete jaoks sellist piirangut pole – raha on, siis pole lastel kättesaamisega probleeme. “Senised valitsused on kogu illegaalsel kanepiturul ringleva raha jätnud põrandaalustele kaubitsejatele riigile sentigi maksu korjamata,” ütles Noorte Roheliste esindaja Johanna Maria Tõugu.

“Meie eesmärk peaks olema kanepi müügi maksustamine ja mustalt turult eemaldamine, nagu seda on tehtud alkoholi ja tubakaga – kangete narkootiliste ainetega. See aitab leevendada valitsuse rahahäda, täita teadlastele antud lubadus ning mis kõige olulisem – vähendada laste kanepikasutust ja kokkupuudet kangemate narkootikumidega, mida allilma diilerid lastele pakkuma kipuvad.”

Viimaste aastate teaduslikud andmed näitavad, et nii legaalse meditsiinilise kui mittemeditsiinilise kanepi hästi kontrollitud müügi võimaldamine täisealistele vähendab laste kanepi tarvitamist, kulutusi vanglatele ja kohtupidamisele. Loosungite taha peituvatelt riikliku kanepiaktsiisi kehtestamise vastastelt, peab küsima, miks aastakümneid viljeletud poliitika pole kandnud ühtegi head vilja peale asjatute kannatuste kanepit vajavatele patsientidele ja tohutute kulutuste kõigile teistele, ning kus lapsed aina nooremas eas keelatud ainetega kokku puutuvad. Illegaalse kanepituru maht Eestis on hinnanguliselt 170 miljonit eurot. See tähendab, et riigil jääb iga aasta kogumata vähemalt 34 000 000 eurot käibemaksu ning lisaks ka aktiisimiljonid. Samas jäävad maksumaksja kanda kulud, mis seotud pigem kangemate narkootiliste ainetega, mida diilerid kanepi pähe või kanepile lisaks pakuvad.

USA, Kanada jpt riikide kogemus ja teadustööd näitavad, et meditsiinilise ja isegi mittemeditsiinilise kanepimüügi riiklik reguleerimine (ainult täiskasvanutele loomulikult) pigem vähendab laste ja noorte kanepikasutust – ja kindlasti ei suurenda seda.

“Lisaks kõigele ei lase seniste valitsuste pea liiva alla peitmise poliitika areneda väga tulusal tootmisel ja ekspordisektoril. Miks me loobume tuludest ja kahjude vähendamisest”