Valitsused, lõpetage meie mürgitamine glüfosaadiga!

Üleeuroopalise aktsiooniga kutsume üles Monsanto Roundupi ja teiste glüfosaati sisaldavate taimemürkide kasutamise lõpetamist, sest need on organismidele ohtlikud ja inimestele vähkitekitavad Maailma Terviseorganisatsiooni WHO vähiuuringute instituudi sõltumatud eksperdid 11 riigist liigitasid möödunud aastal glüfosaadi ainete hulka, mis võivad inimesel vähki tekitada.

Euroopa Toiduohutusamet jättis Monsanto survel WHO teadusliku hinnangu arvestamata. Euroopa Komisjon tahab Toiduohutusameti otsusele toetudes pikendada glüfosaadi kasutusluba Euroopa Liidus veel 15 aastaks. Seejuures ei nähta ette ühtki piirangut. Nüüd on otsustamisjärg liikmesriikide käes, kelle esindajad kogunevad juba 7.märtsil seda otsust arutama. Eesti ja kogu Euroopa Roheliste seisukoht on, et valitsustel pole õigust GMO-korporatsioonide huvides inimeste tervisega mängida. Glüfosaadil kui taimi tapval ja DNAd kahjustaval mürgil pole olemas ohutut sisaldust inimese organismis, toidus, õhus, mullas ega vees ning seetõttu tuleb selle kemikaali kasutus kogu Euroopas keelata!

Kui sa sellega nõustud, siis ALLKIRJASTA PETITSIOON siin: https://act.wemove.eu/campaigns/stop-glyphosate