Noorte Roheliste Üldkogu

 

24.septembril 2023 toimus taas MTÜ Noorte Roheliste üldkogu. Üldkogul valiti organisatsioonile uus juhatus, tutvustati aasta jooksul tehtut ja vastu võetud dokumente ning vastu võeti ka põhikirja parandusi.

Noored Rohelised valisid oma juhatusse Aulika Laaguse, Egle Oleski, Liina Reimanni ja Tobias Palmi. Juhatus kinnitas organisatsiooni juhiks Aulika Laaguse ning asejuhiks Egle Oleski. Peasekretäriks valiti Tobias Palm.

Eelmine juhatus oli ametis pea 11 kuud, mille jooksul arendati välja uus visuaalne bränd, toetati erakonda valimismöllus, osaleti paljudel debattidel ja koolitustel, esindati Noori Rohelisi Euroopa Roheliste kongressil Kopenhaagenis, Euroopa Noorte Roheliste üldkogul Barcelonas ja Rootsi Noorte Roheliste üldkogul Stockholmis. Lisaks aidati organiseerida Põhjamaadeülest suvelaagrit Ahvenamaal.

Peale varasemalt mainitu töötas eelmine juhatus välja turvalisema keskkonna reeglid, mille eesmärk on luua organisatsioonis ja organisatsiooni poolt korraldatud üritustel turvaline ja hooliv õhkkond kõigile. Turvalisema keskkonna aluseks on igaühe austamine ja eeldustevaba kohtlemine, nulltolerants igasugusele diskrimineerimisele ja ahistamisele ning isikliku ruumi austamine.

Uus juhatus võtab enda eesmärgiks uuendada programmi ja Noorte Roheliste eemärke ning visiooni. Soov on lansseerida uus veebileht, levitada laiemalt Euroopalikku rohelist maailmavaadet ning suurendada noorte huvi poliitikas. Lisaks on juhatusel tugev soov oragnisatsiooni kasvatada ning arendada, tehes veel enam koostööd rahvusvaheliste partnerite ja mõttekaaslastega.