Nimelt, on eurokomisjon teinud ettepaneku uuendada enimkasutatud herbitsiidi, glüfosaadi kasutusluba, ignoreerides arvukaid teadusuuringuid, mis on selle väidetava ohutuse tõsise küsimärgi alla seadnud.

Glüfosaat on põhiliselt leitav selle peamise müüja suurkorporatsioooni Monsanto kaubamärgi Roundup nime all.

Noored Rohelised tunnevad sügavat muret seoses glüfosaadi kasutusloa uuendamisega Euroopa Liidus.

Eelmisel aastal tunnistas Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur (International Agency for Research on Cancer, IARC) glüfosaadi tõenäoliselt inimesele kantserogeenseks, millele eelnes põhjalik avalikult kättesaadavate teadustööde analüüs 17 sõltumatu eksperdi poolt.

Euroopa Toiduohutusamet (European Food Safety Authority, EFSA) jättis kahjuks selle teadusliku hinnangu arvestamata, mistõttu soovib Euroopa Komisjon nüüd pikendada glüfosaadi kasutamise lubamist Euroopa Liidus.

Nüüd on otsustamisjärg liikmesriikide käes, kelle esindajad kogunevad juba märtsi teisel nädalal seda otsust kinnitama.

Erinevus kahe otsustusprotsessi vahel on ilmne: kui Rahvusvaheline Vähiuuringute Agentuur lähtus analüüsi tehes sõltumatutest teadusuuringutest, siis Euroopa Liidu ametlik otsustus tugineb tööstuse enda uuringutele. Pole kahtlust, et just sõltumatule teadustööle põhinev hinnang on usaldusväärsem. Senist EL otsustusprotsessi on kritiseerinud ja Euroopa Ombudsman.

Noored Rohelised kutsuvad Eesti esindajaid lähtuma otsustamisel sõltumatu teaduse andmetest ja rahvatervise huvidest ning keskkonnakaitse vajadustest. Seetõttu tuleb Euroopa Komisjoni ettepanek glüfosaadi kasutamisloa pikendamiseks tagasi lükata.